NAJWIĘKSZY WYBÓR
NOWYCH SAMOLOTÓW
I ŚMIGŁOWCÓW

Camo

Firma Aero Club posiada certyfikat na zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu (CAMO) nr PL.MG.522, wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz wysoko wykwalifikowany zespół, gwarantujący fachowe i sprawne zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu statku powietrznego. Obecnie zarządzamy flotą samolotów Diamond, Piper, Cessna oraz Pilatus.

W ramach posiadanych uprawnień oferujemy:

  • zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu samolotów i śmigłowców (CAMO)
  • przedłużanie / odnawianie przeglądu zdatności do lotu (ARC)
  • opracowanie i zatwierdzanie Programu Obsługi Technicznej
  • opracowanie i zatwierdzanie Programu Lotów Próbnych Kontrolnych
  • wykonywanie rocznej analizy Programu Obsługi Technicznej
  • pomoc w zakupie oraz rejestracji samolotów i śmigłowców
  • uzyskiwanie dodatkowych odstępstw dotyczących eksploatacji sprzętu lotniczego
  • nadzór nad bieżącą dokumentacją
  • opracowanie i zatwierdzenie MEL
  • certyfikacja operatora/użytkownika do operacji w P-RNAV i RVSM.

Wzajemna współpraca stacji serwisowej i zarządzania gwarantuje sprawną, kompleksową obsługę naszych klientów. Równoczesne wsparcie techniczne i zarządzanie dokumentacją skraca do minimum czas potrzebny na wykonanie czynności planowanych, nieplanowanych oraz dostawę części zamiennych

Przepisy europejskie i krajowe nakładają na każdego użytkownika statku powietrznego obowiązek zarządzania ciągłą zdatnością do lotu SP. Dla użytkowników komercyjnych obowiązkowo wymagane jest zarządzanie przez certyfikowane Ośrodki Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu CAMO. Dla użytkowników prywatnych, od wprowadzenia 28 września 2009 przepisów PART M, powierzenie zarządzania certyfikowanym ośrodkom jest zalecane, choć nie obowiązkowe, o ile użytkownik wykaże się przed władzą lotniczą odpowiednią wiedzą, by samodzielne prowadzić takie zarządzanie.
 Kontakt

LOKALIZACJA

JB Investments Sp. z o.o.

Obory 100
05-510 Konstancin - Jeziorna

e-mail: jbi@jbi.com.pl
tel. 22 736 99 19
fax: 22 736 99 18

Formularz kontaktowy

Wyślij

 

Jak do nas dolecieć

Częstotliwość lotniska

123,45
N 52° 04' 59''
E 21° 11' 55''

Jak do nas dojechać


Wyświetl większą mapę

Adres rejestrowy

JB Investments Sp. z o.o.
Ul. Redutowa 10
01-103 Warszawa
NIP: 5210120523
REGON: 011054757
KRS: 0000190340 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Bank: ING Bank Śląski O/Warszawa, Numer konta: 43 1050 1054 1000 0022 0104 1007
 
 
Aero Club Sp. z o.o.
Obory 100
05-510 Konstancin - Jeziorna

NIP: 123-10-35-571
REGON: 017229287
KRS: 0000004524 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Bank: Pekao S.A., Numer konta: 61 1240 6351 1111 0000 4809 6591


Polityka Cookies
Polityka Prywatności
JB Investments Sp. z o.o. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.